Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
20 Styczeń 2019 16:55:41
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Kserowanie w bibliotece
Newsy
Od 1 grudnia br. kserowanie w bibliotece b?dzie mo?liwe tylko na w?asnym papierze (uczniowie musz? si? zaopatrzy? w swój papier ksero) i us?uga ta b?dzie nieodp?atna.
Inwentaryzacja
W dniu 16 pa?dziernika br. zako?czy?a si? inwentaryzacja. Zapraszamy do korzystania z ksi?gozbioru.
Inwentaryzacja
Wa?ne

W dniach od 5-16 pa?dziernika br. w bibliotece szkolnej odbywa si? inwentaryzacja. W zwi?zku z tym biblioteka jest nieczynna.
Wystawa z okazji Roku S?owackiego
Newsy
W bibliotece obejrze? mo?na wystawk?
"Rysunki Juliusza S?owackiego. Impresje z podró?y do Ziemi ?wi?tej".
Pokazuje ona, ?e ten znany poeta mia? równie? du?y talent plastyczny, a tworzone przez niego szkice i akwarele stanowi? swoistego rodzaju pami?tnik artysty.
Rejestracja
U?ytkownicy
Zach?cam wszystkich odwiedzaj?cych t? stron? do rejestracji. U?ytkownik mo?e g?osowa?, a tak?e uczestniczy? w dyskusjach na forum.
Klub Czytelnika
Dziennik
Je?li lubisz czyta? ksi??ki, chcesz podzieli? si? z kolegami wra?eniami z lektury twoich ulubionych utworów, pomóc w organizacji akcji bibliotecznych lub po prostu pogada? - zosta? cz?onkiem Klubu Czytelnika !

Spotkania w pi?tki od 14.00 do 15.00, a w razie potrzeby w ka?dy inny dzie? tygodnia w godzinach pracy biblioteki.
Zapraszam !

Wasza bibliotekarka
WITAMY NA NOWEJ STRONIE BIBLIOTEKI !!!
Strona biblioteki szkolnej Zespo?u Szkó? nr 1 w Andrychowie w?a?nie zmieni?a swoje oblicze. Serdecznie zapraszamy! Nowy adres strony: www.biblio.zs1andrychow.pl

Zespó? webmasterski

Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam