Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
20 Styczeń 2019 17:21:29
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
"Ma?a scena" - grupa teatralna w ZS nr 1
"Ma?a scena" to grupa teatralna dzia?aj?ca w ZS nr 1 pod opiek? nauczycielki-polonistki pani Ma?gorzaty P?onki. 11 stycznia uczniowie i nauczyciele naszej szko?y mieli przyjemno?? obejrze? na scenie MDK adaptacj? sztuki Inki Dowlasz pt. "Odlot".


Inka Dowlasz to wspó?czesna autorka sztuk "z ?ycia wzi?tych", których celem jest przeprowadzanie interwencji terapeutycznej (pisarka jest wspó?twórc? Programu Terapii przez Sztuk?). "Odlot" to utwór adresowany do m?odzie?y, nauczycieli i rodziców. M?odzi aktorzy "Ma?ej sceny" przedstawili dom, jakich wiele- z zapracowan? matk?, rozwrzeszczanym ojcem, "nowoczesn?" babci? i dorastaj?c?, narcystyczn? nastolatk? Magd?, która nie mo?e zmobilizowa? si?, by wyj?? z domu do szko?y i wpl?tuje si? w podejrzane znajomo?ci z ch?opakiem "Garym"- z?odziejaszkiem i narkomanem. Typowe problemy nastolatki przemieniaj? si? w dramat nieudanego ?ycia w?ród toksycznych rodziców, którzy k?óc? si? z powodu nieobranych ziemniaków, a przy tym s? pe?ni wzajemnych, zadawnionych ?alów, konfliktów...

Na tle ?ycia rodziny pojawia si? jeszcze jedna osobliwa posta? - Lustro, w którym codziennie przegl?daj? si? bohaterowie. To personifikacja Strachu, ciemnej strony naszej osobowo?ci, to z?y podszept, który parali?uje, uderza w najczulsze punkty, podpowiada, jak zada? cierpienie sobie i innym. Paradoksalnie to w?a?nie Strach ratuje Magdzie ?ycie, nie pozwala jej pope?ni?  samobójstwa.

Spektakl mo?na interpretowa? na wiele sposobów, ka?dy móg? z niego wiele si? nauczy?. Na przyk?ad tego, ?e ?wiat jest skomplikowany, ale i skrojony "na nasz? miar?", wszyscy mo?emy poradzi? sobie z w?asnym ?yciem. Trzeba tylko s?ucha? innych, nie zamyka? si? skorupie w?asnych problemów, otwarcie mówi? o tym, co nas boli i u?wiadomi? sobie, ?e... racj? ma nie tylko m?ode pokolenie.

Gratulujemy Bernadecie Micha?ek, Marcie Micha?ek, Agnieszce Wojewodzic, Jakubowi Szemikowi, Tomaszowi Kowalczykowi, Tomkowi Kubicy  ?wietnej i pe?nej ekspresji gry, umiej?tno?ci oddania krzyku emocji i harmonii milczenia, powagi i humoru. Szczególne uznanie nale?y si? Babci (Ani M?odzik), która próbuje ratowa? rodzin? i wnuczk? i Wioli Stachyrze, która wspaniale zagra?a trudn? rol? Lustra. Niezwyk?y nastrój spektaklu stworzy?a oprawa d?wi?kowa i muzyczna, któr? zawdzi?czamy Damianowi Ryczkowi, Rafa?owi Kaczmarczykowi, Damianowi Króliczkowi.

J.Nowak

Zdj?cia: Wojciech Stanek, Danisz Mydlarz

Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam